כלי נגישות

פרוייקטים מיוחדים בתמיכת עיריית תל-אביב

הקרן בשיתוף עיריית תל-אביב יפו תומכת בפרוייקטים מיוחדים באומנוית
בקשות תמיכה במיזם זה ניתן להגיש אך ורק באגף לאמנויות של עיריית תל-אביב, בהתאם לכללים ולנהלים המפורסמים באתר עיריית תל-אביב יפו.

2.png