כלי נגישות

מת"ן - מרכז לתאטרון ניסויי

קרן יהושע רבינוביץ מקיימת בשיתוף קרן רקנאטי, מפעל תמיכה לתיאטרון ניסויי הנקרא: מת"ן.
מת"ן תומך בהפקות תיאטרון בתחום הניסויי של יוצרים עצמאיים.

במהלך השנים תמך מת"ן במאות הפקות בתחום התיאטרון הניסויי ותרם תרומה ניכרת להתפתחותו של תיאטרון הפרינג' - האחר.

למת"ן הנהלה בראשות מר ליאון רקנאטי המאשרת את התמיכות וכן ועדה מקצועית מייעצת המורכבת מאנשי מקצוע בתחום התיאטרון. המלצות הועדה המקצועית מובאות לאישור הנהלת מת"ן.
החלטות הנהלת מת"ן מובאות לאישור דירקטוריון הקרן.

יוצרים עצמאיים יכולים להגיש בקשות תמיכה ממת"ן בהתאם למועדים שיתפרסמו באתר הקרן.
לפחות פעם בשנה מתקיימות פרזנטציות לכל ההפקות המבקשות תמיכה.
הועדה המקצועית המיעצת בוחנת את הפרוייקטים וממליצה על תמיכה בפרוייקטים הראויים על פי שיקול דעתה ובהתאם לתקציב העומד לרשות מת"ן.

מסלול תמיכה זה מיועד אך ורק ליוצרים תושבי העיר תל אביב - יפו שיצירותיהם תמצאנה ראויות לתמיכה או ליצירות שיש להן זיקה לעיר תל אביב - יפו ואשר תמצאנה ראויות לתמיכה. יובהר כי יוצרים עצמאיים שפועלים או יוצרים בעיר תל אביב-יפו יכולים להיכלל במסלול התמיכה

 

44.png