כלי נגישות

קרן יוסף רוזנזפט

יוסף רוזנזפט

יוסף רוזנספט (15 בינואר 1911 – 11 בספטמבר 1975) היה ניצול השואה ואחד מראשי קהילת העקורים היהודים (שארית הפליטה). הוא היה ממקימי ועד מרכזי ליהודים המשוחררים, שייצג את האינטרסים של פליטים במחנה העקורים ברגן-בלזן, ולאחר מכן את הפליטים במחנות העקורים בכל אזור הכיבוש הבריטי.

מעת לעת מעניקה הקרן, באמצעות ועדת הדירקטוריון לבקשות מיוחדות, תמיכות להוצאה לאור של ספרים או פרוייקטים אחרים בנושא השואה.