כלי נגישות

מוזיקה

הקרן תומכת בהפקות של מוזיקה ישראלית מקורית.
לקרן ועדה מקצועית מייעצת למוזיקה.
החלטות הועדה המקצועית המייעצת מובאות לאישור דירקטוריון הקרן.
ניתן להגיש בקשה לתמיכה עם פרסום מועד חדש באתר

מוזיקהטופס הגשה לבקשת תמיכה מקרן רבינוביץ

מועד ההגשות הנוכחי הסתיים.
מועדים חדשים לקבלת הגשות תמיכה יפורסמו בקרוב
הגשת הבקשות לתמיכה היא באופן מקוון בלבד.

מסלול תמיכה זה מיועד אך ורק לאמנים תושבי העיר תל אביב - יפו שיצירותיהם תמצאנה ראויות לתמיכה או ליצירות שיש להן זיקה לעיר תל אביב - יפו ואשר תמצאנה ראויות לתמיכה. יובהר כי אמנים שפועלים או יוצרים בעיר תל אביב-יפו יכולים להיכלל במסלול התמיכה