כלי נגישות

קרן סיוע לאמנים ע"ש דודו דותן
מפעל הפיס

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט הקימו את קרן לסיוע לאמנים במצוקה ע"ש דודו דותן.
הקרן מנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה.
הסיוע לאמניות ולאמנים נושא אופי של מתן בסתר.
הקרן מחליטה מי זכאי למענק ומהו שיעור המענק בהתאם לכלליה ונהליה, ובהתאם למגבלות התקציב העומד לרשותה.

 

קול קורא למענקי סיוע מטעם מפעל הפיס לאמנים במצוקה לשנת 2023

הקרן לסיוע לאמנים במצוקה ע"ש דודו דותן
מפעל הפיס וקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב (ע"ר)
מודיעים בזה על חלוקת מענקים לתמיכה באמנים ואמניות במצוקה לשנת 2023


המענקים יוקצו עפ"י הגדרות, קריטריונים ונהלים שקבעה הקרן.
ניתן להגיש לקרן בקשות למענקים עד ליום שני 17.4.2023 
על הבקשות להיות נתמכות ע"י שאלון וחומר אחר הנדרש על פי נהלי הקרן

הגשת הבקשות לסיוע במועד זה היא באופן מקוון בלבד

לחצו כאן לטופס המקוון 

יש לקרוא בעיון את כללי ונהלי הקרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן טרם הגשת הבקשה לסיוע.

טל' לשאלות: 03-5255020
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a.png
b.png