קרן יוסף רוזנזפט

יוסף רוזנזפט

הקרן הוקמה בתרומה של משפחת רוזנזפט בשיתוף עם קרן רבינוביץ על מנת להעניק מענקים לצורך פרסום ספרי זיכרונות מתקופת השואה. ההחלטות בתחום זה מתקבלות בועדת הדירקטוריון של הקרן לבקשות מיוחדות. בקשות לתמיכה בתחום זה ניתן להגיש למשרדי הקרן.

מדי שנה מעניקה הקרן , במסגרת זו, תמיכות להוצאה לאור של ספרים או פרוייקטים אחרים בנושא השואה.