קרנות הנצחה

במסגרת הקרן פועלות חמש קרנות בת, מעת לעת מיועד תקציב כל קרן לתמיכה בפרוייקטים אמנותיים בתחום פעולתה.
פירוט נוסף על כל קרן בת ניתן לקבל על ידי הקישורים הבאים או בתתי התפריט למעלה.

  • קול קורא להגשת בקשות לסיוע להוצאה לאור של ספרים

    מועד הגשה אחרון: 30.4.2020 בשעה 15:00

    לפרטים לחצו כאן