קרן סיוע לאמנים ע"ש דודו דותן

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט הקימו קרן לסיוע לאמנים במצוקה. הקרן ממומנת על ידי משרד התרבות והספורט ומפעל הפיס, מנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה. המענקים במועד זה, בסך 3 מליון ש"ח, הוקצבו ע"י משרד התרבות והספורט.

הסיוע לאמנים נושא אופי של מתן בסתר.
הנהלת הקרן מחליטה מי זכאי למענק ומהו שיעור המענק בהתאם לכללי הקרן ונהליה, ובהתאם למגבלות התקציב העומד לרשות הקרן.

קול קורא למענקי סיוע לאמנים במצוקה לשנת 2020

הקרן לסיוע לאמנים במצוקה ע"ש דודו דותן
מודיעה בזה על חלוקת מענקים לתמיכה באמנים במצוקה לשנת 2020


המענקים יינתנו עפ"י קריטריונים ונהלים שקבעה הקרן
ניתן להגיש לקרן בקשות למענקים עד ליום שלישי 12.5.2020 בשעה 14:00

על הבקשות להיות נתמכות ע"י שאלון וחומר אחר הנדרש על פי נהלי הקרן
שאלון לתמיכה בבקשה, נהלי הקרן או כל מידע אחר הנוגע לחלוקת מענקים וכן להגשת הבקשה
ניתן למצוא בתחתית דף זה.

בקשות ניתן להעביר אך ורק באופן מקוון לכתובת הדוא"ל הבאה:

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טל' לשאלות: 03-5255020

בשל משבר הקורונה משרד התרבות והספורט החליט להקציב במועד זה סך של 3 מיליון ש"ח עבור מענקי תמיכה מהקרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן.
הגשת הבקשות במועד זה לקרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן היא באמצעות הדוא"ל בלבד, כולל סריקות כל המסמכים הנלווים הנדרשים לבקשה (וזאת בקובץ מחשב מאוחד יחיד בפורמט PDF, שגודלו המקסימלי הוא 8 מגה-בייט).
בהתאם להנחיות משרד הבריאות, עד להודעה חדשה, אין קבלת קהל במשרדי קרן רבינוביץ לאמנויות, והתקשורת עם הקרן היא באמצעות דוא"ל או טלפון בלבד, לא ניתן להגיש לקרן חומרים באופן פיזי במשרדיה.

 

4.png
43.png